Nukeviet

Module shop hiển thị global

Phiên bản module shop của nukeviet hiện tại có một số block chỉ hiển thị ở phần module shop mà không hiển thị global. Lang thang diễn đàn nuke thấy bạn hovan có code lại module shop hiển thị global nên copy về đây chia sẻ lại với mọi người. Các bạn tải về và giải nén paste đè vào các file .php trong thư mục block của module shops. Các file tpl của block giữ nguyên.

Blocks module shop

Similar Posts