mySQL

Tạo lịch trình sao lưu Database với Cron Job

QuanTriMang – Để sao lưu cơ sở dữ liệu cho WordPress, có rất nhiều plugin có thể giúp bạn làm điều này. Một vài thứ trong số đó chỉ sao lưu database cho bạn, trong khi cũng có những thứ giúp sao lưu cả thư mục trong WordPress. Nếu bạn là người sử dụng WordPress lâu năm, hẳn bạn sẽ nhận ra rằng các plugin là không đáng tin cậy. Với hàng ngàn lý do khiến chúng làm việc mỗi ngày một khác – không ổn định. Có thể do chúng không tương thích với phiên bản WordPress bạn mới nâng cấp, hoặc có sự xung đột với các plugin nào đó đã được cài hay thậm chí là do database quá lớn so với khả năng xử lý của plugin.

Bài viết sau chúng tôi sẽ đưa ra một giải pháp cải thiện vấn đề này, đó là thay thế các plugin bằng cách sử dụng Cron Job cho máy chủ của bạn và lên lịch trình cho việc sao lưu cơ sở dữ liệu hàng ngày.

Lưu ý: Các hướng dẫn sau đây có thể sử dụng để sao lưu mọi database, yêu cầu duy nhất đó là bạn cần sử dụng máy chủ Linux để lưu trữ các tập tin.

Các bước thực hiện:

1. Đăng nhập vào phần điều khiển máy chủ web của bạn. Nếu bạn sử dụng cPanel, hãy tìm đến biểu tượng của Cron job.

Tạo lịch trình sao lưu Database với Cron Job

2. Bạn có thể thiết lập thời gian và tần suất của việc sao lưu cơ sở dữ liệu. Dưới trường command, hãy copy và paste dòng lệnh sau:

mysqldump –opt -Q -u dbusername –password=dbpassword dbname | gzip > /path-to-store-the-backup-file/db_backup.sql.gz

  • Thay thế dbusername với user của database
  • Thay thế dbpassword bằng mật khẩu của user database
  • Thay thế dbname bằng tên của cơ sở dữ liệu mà bạn cần sao lưu
  • Thay thế path-to-store-the-backup-file bằng đường dẫn tập tin trong máy chủ lưu trữ của bạn, nơi mà bạn muốn lưu lại bản backup.

Lưu ý: Trong một số máy chủ, bạn có thể cần đặt cặp dấu nháy đơn cho dbpassword để nó hoạt động. Ví dụ:

mysqldump –opt -Q -u dbusername –password=’dbpassword’ dbname | gzip > /path-to-store-the-backup-file/db_backup.sql.gz

Email database cho chính mình

Việc lưu trữ cơ sở dữ liệu trên máy chủ có thể chiếm nhiều không gian của bạn. Bạn có thể tiết kiệm không gian này bằng cách gửi file sao lưu cho chính email của mình.

1. Tải về php script tại đây.

2. Giải nén file .zip vừa tải về và mở file backup.php bằng trình soạn thảo văn bản.

3. Thay đổi các chi tiết trong cơ sở dữ liệu:

$dbhost = “localhost”; // usually localhost
$dbuser = “dbuser”; //enter your database username here
$dbpass = “dbpass”; //enter your database password here
$dbname = “dbname”; // enter your database name here
$sendto = “Send To <sendto@email.com>”; //the email address to send the database to
$sendfrom = “Send From <sendfrom@email.com>”;
$sendsubject = “Daily Database Backup”; //the subject of the email
$bodyofemail = “Here is the daily backup of my database.”;

4. Lưu lại file đó và upload toàn bộ thư mục lên máy chủ của bạn. Lưu ý: Thư mục này bao gồm một tập tin.htaccess để ngăn chặn mọi truy cập từ trình duyệt. Nếu bạn muốn truy cập nó từ trình duyệt của mình có thể bỏ tập tin .htaccess.

5. Trong phiên làm việc của Cron job trong cPanel, nhập vào dòng lệnh sau:

php -q /path-to-the-php-script-folder/backup.php

Nguồn: Quantrimang.com

Similar Posts