Block global headline

By Phạm Đình Hậu | Nukeviet

Jun 02

Block này đã kiểm tra trên nukeviet 3.4
Là block headline nhưng ở dạng global

P/S: Sẽ có một số lỗi CSS ở những module khác, các bạn chỉnh lại nhé

headline_manual_select_module

Nguồn: http://forum.nukeviet.vn

About the Author