Thêm nút Hibernate vào menu Shutdown trong Windows 8

By Phạm Đình Hậu | Windows

Jun 25

Mặc định trong Win 8 không hiển thị nút Hibernate trên cùng menu với nút Shutdown như Win 7.

B1: Vào Contro Panel chọn Power Options

 

B2: 

B3:

B4:

Và kết quả như hình trên cùng 😀

About the Author