Monthly Archives: October 2012

Oct 25

Bug vBulletin 4 Search results posts per page is limited at 20

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

If we put in anything higher than 20 for “Search Results Posts Per Page”, there are always 20 displayed results per page
vB 4.0.3: vB Options – Message Searching Options – Search results posts per page
If we save any number lower than 20, the option works fine.
If we put in any number higher than 20, the number of search results is always limited to 20.

Example:
“10” shows 10 results,
“20” shows 20 results,
“30” shows 20 results.

Tried with all plugins disabled, with a logged in and anonymous user, the problem still occured.

http://tracker.vbulletin.com/browse/VBIV-6645

Oct 22

Chát Nhiều Nick Với Skype

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

* Với Skype 4.0 trở về sau
(XM khuyến khích xài cái này, do đó nếu skype trên máy đã cũ rồi thì vào www.skype.com/download để down bản mới nhất về cài cho máy tính nhá.)
Bước 1: Tạo Short-Cut
– Vào nơi cài đặt skype, tạo một short-cut của skype ra ngoài desktop
( mặc định là: C:\Program Files\Skype\Phone )

Lưu ý: short-cut mặc định của skype mặc định ngoài desktop, nếu có, cái đó dùng để đăng nhập skype nhưng bình thường, đừng xóa nó đi. Còn cái short-cut mới này chỉ dùng để đăng nhập với nick skype khác, nick skype thứ 2, thừ 3, thứ n nào đó thôi.
– Đổi tên cái short-cut mới tạo đó thành một cái tên khác cho dễ phân biệt (VD: skype-multi, hay skype-secondary)
Continue reading

Oct 11

Hướng dẫn đồng bộ các thư mục mở rộng vào SkyDrive

By Phạm Đình Hậu | Giải trí

Quản Trị Mạng – Microsoft đã cho ra mắt ứng dụng SkyDrive cài đặt trên máy tính và điện thoại để có thể dễ dàng đồng bộ dữ liệu từ máy lên đám mây và ngược lại.

Tuy nhiên, mặc định SkyDrive chỉ đồng bộ các dữ liệu được đặt trong thư mục C:\Users\Tên User\SkyDrive trên máy tính của bạn. Nếu muốn đồng bộ thêm cả các thư mục khác trên máy tính mà không mất công phải copy dữ liệu vào thư mục trên, bạn thực hiện theo hướng dẫn sau.Continue reading