Chát Nhiều Nick Với Skype

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

Oct 22

* Với Skype 4.0 trở về sau
(XM khuyến khích xài cái này, do đó nếu skype trên máy đã cũ rồi thì vào www.skype.com/download để down bản mới nhất về cài cho máy tính nhá.)
Bước 1: Tạo Short-Cut
– Vào nơi cài đặt skype, tạo một short-cut của skype ra ngoài desktop
( mặc định là: C:\Program Files\Skype\Phone )

Lưu ý: short-cut mặc định của skype mặc định ngoài desktop, nếu có, cái đó dùng để đăng nhập skype nhưng bình thường, đừng xóa nó đi. Còn cái short-cut mới này chỉ dùng để đăng nhập với nick skype khác, nick skype thứ 2, thừ 3, thứ n nào đó thôi.
– Đổi tên cái short-cut mới tạo đó thành một cái tên khác cho dễ phân biệt (VD: skype-multi, hay skype-secondary)
Bước 2: Gán giá trị “secondary”
– Ta gán giá trị “secondary” cho cái short cut mới tạo đó
Phần target có đường dẫn đầy đủ theo mặc định là: “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /secondary
Ở đây, ta đã gán giá trị secondary cho cái target rồi.
( VD, xem hình)

– OK ! vậy là đã xong. Bây giờ thì dùng cái short-cut đó để đăng nhập tài khoản skype thứ 2, thứ 3 hay thứ n nào đó của mình.

* Với skype 3.8:
Cái này thì đã cũ rồi, rất nhiều bài viết về cái anh này, nên XM không viết nhiều nữa. Nhưng cánh đơn giản mà XM đề nghị là dùng chương trình multi skype loader. Cứ hỏi google với từ khóa multi skype loader hay skype multi loader là sẽ down được phần mềm và hướng dẫn đầy đủ. Hoặc search với từ khóa : chat nhiều nick với skype
XM khuyến khích sử dụng phiên bản skype 4.0 trở về sau cho đơn giản mà hiệu quả.

Bạn cũng có thể dùng phần mềm SkypeLauncher tải về tại đây: http://www.mediafire.com/?ddrjj40ap1dhcba

ST

About the Author