Monthly Archives: January 2013

Jan 17

Sửa lỗi UTF-8 trên MDB2 khi kết nối với SQL Server trong PHP

By Phạm Đình Hậu | PHP

Bài viết dưới đây có thể chỉ là 1 cách tạm thời mà tôi chưa tìm được ra cách khác. Tôi can thiệp vào trực tiếp MDB2:

Tìm đến file: sqlsrv.php trong folder Driver của MDB2.

> Tìm đến funtion _doConnect

> Thêm vào trước: $connection = @sqlsrv_connect($host, $params); -> $params[‘CharacterSet’] = ‘UTF-8’; //Set UTF-8 db

Giải quyết được phần hiển thị UTF-8 trong PHP

Done,

Jan 10

Chặn quảng cáo “vô duyên” trên Yahoo sau 1 phút

By Phạm Đình Hậu | Tản mạn

Chỉ bằng vài thao tác đơn giản, quảng cáo trên Yahoo đã nhanh chóng bị “triệt hạ”.

Thời gian gần đây, dân chat Việt cảm thấy khá khó chịu với kiểu quảng cáo “quá lố” của Yahoo với những đoạn hình ảnh quảng cáo chiếm phần lớn màn hình. Quảng cáo trên Yahoo đang gây bức xúc cho rất nhiều người và cuối cùng thì sự khó chịu của việc quảng cáo quá lố trên Yahoo cũng đã được nhiều người tìm ra cách “điều trị”.

Continue reading