Monthly Archives: September 2013

Sep 07

Chuyện ở bến phà

By Phạm Đình Hậu | Ghi chú

Chủ tàu mời mãi mà nhiều người đi và nhiều người không. Nó nghĩ chắc là chủ kiểu gì chả lầm bầm: có 10k chứ mấy mà ki bo. Nhưng Nó thấy: Hơn 10 cái xe máy trên 1 cái tàu nhỏ và người nữa. Không biết có an toàn không. Nó tự nhủ: Chậm 1 lúc để không chậm cả cuộc đời. Nhiều khi không vội được đâu. Và Nó mỉm cười. Nhiều khi Nó hâm như thế đó!!!