PHP

Sửa lỗi UTF-8 trên MDB2 khi kết nối với SQL Server trong PHP

Bài viết dưới đây có thể chỉ là 1 cách tạm thời mà tôi chưa tìm được ra cách khác. Tôi can thiệp vào trực tiếp MDB2: Tìm đến file: sqlsrv.php trong folder Driver của MDB2. > Tìm đến funtion _doConnect > Thêm vào trước: $connection = @sqlsrv_connect($host, $params); -> $params[‘CharacterSet’] = ‘UTF-8’; //Set UTF-8 db Giải quyết được…

PHP

Xuất hiện mã khai thác từ xa lỗi 0-day mới của PHP 5.4.3 trên Windows

Vào hôm qua 18/05, một thành viên có nickname là 0in đã gửi lên trang packetstormsecurity.org một mã khai thác từ xa (remote exploit) lợi dụng lỗ hổng trong hàm com_print_typeinfo của PHP phiên bản 5.4.3 dành cho nền tảng Windows. Trong phần ghi chú, 0in là tác giả của mã khai thác này cho biết, anh ta đã…